Ön éppen a(z)webáruházát böngészi

Üdvözöljük!

A vállalkozás neve, címe:

  VA-TE-BE-T ZA RAZVOJ NABAVKU PROIZVODNJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA  VA-TE-BE-T           Vajdasági  Termeltetési, Beszerzési, Értékesítési Társaság  24400 Zenta,  Posta u 4            Iroda : 24400 Zenta Posta u 25    PIB:107507531       Folyószámlaszám: 265-2420310000262-35

Misszió, célok leírása: A tevékenység összefoglalása: Alapító tulajdonosok 2012 március 27-én megalapították a VaTeBeT-et. Alapítók:
1.) Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége (VASz): 2006-ben alakult  azzal a céllal, hogy összefogja, segítse, szervezze és érdekvédelemben részesítse a Szabadka környéki települések mezőgazdasági termelőit. Első feladatként a Szerb Kormány határozatának függvényeként a földműves gazdaságok bejegyzése merült fel, így az országban elsőként kezdett foglalkozni a gazdák adminisztrációs ügyeinek intézésével. A Földműves Gazdaságok nyilvántartásába való bejegyzés mellett párhuzamosan az állami támogatások igénylésében is segítenek az általuk működtetett Falugazdász hálózaton keresztül. Vajdasági gazdaság egyik legfontosabb szervezete , amely képes társadalmi integrációt biztosítani az árutermelési piacon  emberek számára, helyi szolidáris közösséget létrehozva. A közös beszerzést,közösségi biztosítást , foglalkoztatást ,oktatást és érdekképviseletet  képvisel a mezőgazdaság és mezőgazdasági szolgáltatás területén A VASz-nak ma 62 szervezete van, melyek kb. 6000 magánszemélyt jelenítenek meg. Elnöke :Nagy Miklós                                                                2.) Zentai  Gazdakör: 1992-ben a termelők összefogásával kezdte meg újbóli működését, azzal az elsődleges céllal, hogy csoportba tömörítse a zentai és a környező falvak mezőgazdászait az őket érintő szervezési és termelési problémák könnyebb megoldásáért. Ezek a célok mára kibővültek a termelők szakmai fejlődésének felkarolásával, mezőgazdasági érdekvédelemmel és a szomszédos, illetve környező községekkel és rokonszervezetekkel valamint a határon túl lévő hasonló szervezetekkel való együttműködés ápolásával. Zentai Gazdakör elnöke : Sóti Ferenc     
   3.) Ments András: a   program szellemi alkotója és a www.piacaruhaz.hu  oldal működtetője.                                                                                                                                         A  létrehozott Vajdasági Fejlesztési Ügynökség a VaTeBeT  /Vajdasági  Termeltető, Beszerzési és Értékesítési Társaság / eszmei alaptétele, hogy a vajdasági gazdaság fenntartható növekedése, az egymásba vetett bizalmunk átgondolt építésén keresztül összefogással elérhető legyen. Meglévő örökségek fejlesztése gazdasági fejlesztése. Termelőeszközzel alig rendelkező családi gazdaságok, amelyek félig önellátóak, vegyes termelést folytatnak, és piacra az el nem fogyasztott felesleget viszik. Az erős önellátás arra utal, hogy a munkanélküliség elől menekültek a gazdálkodók a mezőgazdasági termelésbe. A termeltetés okai: A Vajdaságban a mezőgazdaság jelentős megélhetési forrás a lakosság számára és ennek fejlesztésével lehetőséget teremtünk a vajdasági magyaroknak a megélhetésre, a gyermekeik felnevelésére vagyis a  szülőföldön maradásra. Alacsony együttműködési hajlandóság, egymás iránti bizalmatlanság jellemzi a gazdálkodókat. Gazdaságok kiszolgáltatottságát az integráló szervezetek hiánya fokozza. Kitermelhető hitel hiánya.  A tárolótér és tőkehiány miatt a gazdák értékesítési kényszer hatására sokszor áron alul kénytelenek értékesíteni terményeiket.  A Vajdaság adottságaira jellemző gazdaságfejlesztési és finanszírozási beavatkozások lehetnek kézzelfogható, fizikailag elérhető fejlődés generálói.   A vállalkozás telephelye A VaTeBeT Iroda Zentán Posta u 4 a bejegyzett címe és a Posta u 25-ben működik bérelt irodában. Felszereltségében irodai berendezés két személyre és egy számítógép áll rendelkezésre. Tagsági jelentkezés és a tagok termékeinek ajánlására rendelkezésre áll a www.piacaruhaz.hu és www.piacaruhaz.com   web oldal. A VaTeBeT igazgatója Személyes tapasztalatokkal rendelkezik a magyar termék , a vidékfejlesztési önfoglalkoztató programok kialakításában. A termelők összefogásával tulajdonosi  integrálással  kezdi meg működését, azzal az elsődleges céllal, hogy csoportba tömörítse a vajdasági falvak mezőgazdászait,zöldség gyümölcs termelőit, állattartóit az őket érintő szervezési és termelési problémák könnyebb megoldásáért. Ezek a célok kibővülnek a termelők szakmai fejlődésének felkarolásával, mezőgazdasági érdekvédelemmel, falugazdász hálózat együtt működésével.                                                                                                                                                  A VaTeBeT-et főbb feladatai és szolgáltatásai a következők lennének:                                                                                             - működteti a www.piacaruhaz.hu és a www.piacaruhaz.com  oldalt,
-  igény esetén  szervezi a vajdasági közös beszerzési társaságot,      
 -    árut termeltet termelési szerződések közvetítésével, -          termék felvásárlást szervez export és hazai piacra, -          létrehozza és működteti" Vajdasági Brand"vajdasági Helyi Termék rendszert,
-   kistermelői rendszer kiépítése,értékesítési rendszerének szervezése                                                                                           -   kereskedelmi képviseleteket vállal export- import termékek vonatkozásába, pályázatokat ír tagjai számára,              -          fejlesztéseket, szakmai projekteket, befektetéseket közvetít gazdasági területeken.                                                                                                                                                                       A VaTeBeT lehetőséget kínál magyarországi vállalkozások ,termelők részére szerbiai képviselet kialakitására, termékeik árusításra és kereskedelemre, ugyanakkor hasonló feladatokat ellátó magyarországi cég bejegyzése lehetőséget adna a vajdasági gazdák magyarországi rendezvényeken történő képviseletére, termékeik bemutatására, árusítására és kereskedelemre      A termeltetés indítása és a tagság integrálása:     Tevékenység kezdete: terveink szerint, amennyiben sikerül megfelelő nagyságú anyagi forrást biztosítani, akkor 2019 januárban indulna a tényleges szakmai munka a termeltetési szerződések tárgyalása, előkészítése, a beszállítók kedvezményinek kialakítása, valamint a különféle engedélyek megszerzése a vetőmag termeltetésre  és a tagkártyák kibocsájtása.     Célcsoport a vevőkör kialakítására: A potenciális vevők felkutatása és kapcsolatok kialakítása folyamatos a magyarországi és más európai Uniós országok mezőgazdasági  termeltetéssel foglalkozó cégeivel. Elsődleges irányvonal az olajos magvak termeltetése és ezen termékek vetőmag szükségleteinek előállítása. Magyarországon és Szerbiában működő olajos mag vetőmag előállító cégei és feldolgozó élelmiszeripari üzemek  termeltetésének felvállalása .Gabona export nemzetközi kereskedők bevonásával. Zöldség gyümölcs export ,magyarországi ,európai Uniós és orosz piacra.                                                                                                                                                                                                                             Dr Fülöp László professzor PI-technológiával előállított termékek vajdasági termelésének elindítása a harmadik évben vegyszermentes termelés  elérésére a cél..                                                                                                                                                                     Tagszervezetekbe történő belépéssel automatikusan Tulajdonossá válik a   VaTe BeT-be  így nyitott a belépés minden gazda számára.                                                                                               

vatebet@gmail.com 

Va-Te-Be-T  iroda +381 62 800 65 27 mobilszámán.