Vi listate trenutno ponude online prodavnice

Pozdravljamo Vas!

Vojvođansko Udruženje za Nabavku Proizvoda  (VojUdNaPro)

     Udruženje VojUdNaPro je jedno inovativno udruženje, vojvođanskih okvira, stvoren od strane vojvođanske trgovinske kuće (Tržišna trgovinska kuća), neposredan prodajni sistem, gde u interesu niske prodajne cene lokalni proizvodi bez posredničkih troškova dospeju do potrošača.Proizvođači, pružaoci usluga, preduzetnici pomoću Kartice udruženjai zajedničkom kupovinom mogu ostvariti povoljnije nabavne cene.


     U okviru bezplatne usluge web-prodavnice proizvođače povežemo sa lancom prodajnih kuća. Udruženje VojUdNaPro sa raspoloživom logistikom pruža i marketinške usluge u vidu reklame, administracije ponude robe i zahteva za robom, sve do isporuke robe naručiocu.
Udruženje VojUdNaPro je otvoren prema svim vidovima proizvodnje, primarnih prozvođača, malih gazdinstva, uzgajivača, proizvodno-uslužnih udruženja, i ostalih vidova ponuđača. Prodajni objekti (maloprodajna mesta, ugostiteljske ustanove, i ostali pružaoci usluga) tako ponuđene proizvode mogu da naruče i nabavljaju neposredno preko VojUdNaPro.

     VojUdNaPro svoju distributivnu mrežu razvija u okviru društvene odgovornosti, i pored privrednih subjekata aktivno  uključuje i civilnu sferu i opštinske samouprave. Osnovni cilj je ojačanje lokalnih gazdinstva, ostvarenje lokalne saradnje, ojačanje tržišta za vojvođanske proizvode u interesu visokog kvaliteta, niske cene i izračunljivosti.
    Mreža VojUdNaPro se dinamički razvija, i da bi se obezbedili demokratski interesi svih novouključenih subjekata, ista prava se pružaju svakom članu za obavljanje primarnih delatnosti

Sistem Kartice udruženja

Udruženje VojUdNaPro u interesu povećanja upotrebe vojvođanskih proizvoda i uspešnijeg  dospeća istih na tržište pokreće inicijativu za osnivanje mreže lojalnih proizvođača i potrošača uvođenjem Kartice udruženja. Istovremeno i mrežu prodajnih objekata  (koji će se stalno širiti), koji će da prihvate ovu karticu.

     Sveobuhvatni informacioni sistem pruža mogućnost sledljivosti svih u lancu stvorivši tako podlogu za izračunljivu i pouzdanu saradnju. Celo državno tržište sa ujedinjenim sistemom prodaje svim korisnicima Kartice udruženja garantuje visokokvalitetnu, brzodostižnu robu vojvođanskog porekla po niskoj ceni. Vlasnici Kartice udruženja imaju povlastice uz redovnu upotrebu kartice, i pored toga preko lokalne samouprave i razne institucije uživaju prednost.

      Uslovi za udruživanje u mrežu za prodavce je da u svojim prodajnim objektima drže bar ____% robe vojvođanskog porekla, da se snabdevaju neposredno od proizvđača koji su takođe u sistemu, da se koriste sa namenskim  informacionim sistemom,    i da pružaju kupcu na mestu prometa popust na cenu. (Popust treba da bude označen u procentima na neto cenu robe)